KUVA: Anna Verikov

Ajatuksia laidasta laitaan, mutta monesti liittyen jollain tavalla ortodoksisuuteen. Olen ortodoksi ja pappi, mutta en kirjoita siinä ominaisuudessa, että mielipiteeni edustaisivat ortodoksisen kirkon virallista kantaa. (Toistaalta en ole omasta mielestäni myöskään kirjoittanut mitään sellaista, joka olisi jotenkin kirkon opetuksen vastaista.)
Kenties on parempi vain todeta, että tässä eräs Andrei vuodattaa ajatuksiaan kirjalliseen muotoon toisten ihmisten luettavaksi.

Olkaa hyvä!

tiistai 23. helmikuuta 2010

Epäjärjestelmällistä lueskelua

Minulla on paha tapa poukkoilla aiheesta toiseen. Viime viikolla luin hyvin innostuneesti liturgian historiaa ja nyt tällä viikolla luen taas kirjoja, jotka liittyvät työssä jaksamiseen. Eipä sillä oikeastaan ole väliä, jos saan jotain aikaiseksi.

Luin erästä kirjaa, jossa on tutkittu papiston työssä jaksamista anglikaanisessa kirkossa. Muutamia asioita nousi esiin, jotka voivat vaikuttaa työn mielekkyyteen. Pistän ihan muuten vaan tämän listan tähän esille. Uskon, että sitä voi jossain määrin soveltaa muihinkin aloihin:

Hallinnollisen työn määrä

Ongelmat kirkkorakennusten ja muiden kiinteistöjen hoidossa

Ympäröivän kulttuurin ja ihmisten maallistuminen

Passiiviset seurakuntalaiset

Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden puute

Vaikeuksia pitää vapaata

Vaikeuksia järjestellä lomia

Muiden kuin seurakuntalaisten pappiin kohdistuvat odotukset

Seurakuntalaisten odotukset pappia kohtaan

Määritettyjen tavoitteiden ja niiden saavuttamisen puute

Näkyvien tulosten puuttuminen

Seurakuntalaisten tai luottamushenkilöiden näkemyserot papin työstä

Muiden pappien / vertaistuen puuttuminen

Seurakuntalaisten / kirkossakävijöiden pieni määrä

Uupuminen

Oma taloudellinen tilanne

Seurakunnan taloudellinen tilanne

Avuttomuus tilanteissa, jotka koskettavat omia seurakuntalaisia (esimerkiksi työttömyys tai muut vaikeudet)

Koulutuksen puute (millä alalla sitä olisi tarvittu enemmän?)

Ekumeenisen yhteistyön puute

Ongelmatilanteet yksittäisten seurakuntalaisten kanssa

Epäilykset omista kyvyistä papillisessa tehtävässä

Ongelmat omassa perhepiirissä

Ongelmat tai vaikeudet suhteessa omiin esimiehiin

Vaikeudet liittyen omaan uskoon