KUVA: Anna Verikov

Ajatuksia laidasta laitaan, mutta monesti liittyen jollain tavalla ortodoksisuuteen. Olen ortodoksi ja pappi, mutta en kirjoita siinä ominaisuudessa, että mielipiteeni edustaisivat ortodoksisen kirkon virallista kantaa. (Toistaalta en ole omasta mielestäni myöskään kirjoittanut mitään sellaista, joka olisi jotenkin kirkon opetuksen vastaista.)
Kenties on parempi vain todeta, että tässä eräs Andrei vuodattaa ajatuksiaan kirjalliseen muotoon toisten ihmisten luettavaksi.

Olkaa hyvä!

lauantai 6. kesäkuuta 2015

"Älkää tuomitko" (lauantain opetuspuhe)

 
Juuri luetun evankeliumiluvun (Matt. 7:1-8) eräs tärkeimmistä opetuksista liittyy siihen, että me emme  saisi tuomita lähimmäisiämme. Varmasti olemme hyvin tietoisia tästä Kristuksen opetuksesta, mutta kaikesta huolimatta sen noudattaminen voi olla hyvinkin vaikeaa.

Ihmisillä on suoranainen taipumus arvostella, vähätellä ja tuomita lähimmäisiään. Tämä saattaa tulla esille hyvin arkisissakin ja päällisin puolin viattomissakin tilanteissa. Kuinka helppoa on esimerkiksi seurata jääkiekkoa ja haukkua lyttyyn niin tuomarit, omat pelaajat  kuin myös vastapuolen joukkue. Siinä tilanteessa katsoja näyttää tietävän osaavan kaiken paremmin kuin itse kentällä olijat. Kuitenkin jokainen pystyy lyhyen itsetutkiskelun jälkeen toteamaan, että ei hän kykenisi tekemään käytännössä mitään ainakaan paremmin, jos hänelle lyötäisiin luistimet jalkaan ja työnnettäisiin kentälle.

Tämä edellä oleva esimerkki kuulostaa hyvin tutulta, mutta se ei valitettavasti ole ainut asia, jossa me ihmiset herkästi ryhdymme tuomitsemaan toisia. On äärettömän helppoa ryhtyä etsimään toisista ihmisistä huonoja puolia ja puhua niistä sitten omien ystävien kanssa.

Joissakin tilanteissa taas haluamme luoda välittömästi omat johtopäätökset toisesta ihmisestä hänen ulkonäkönsä tai puhetyylin perusteella. Kuinka moni vakavan sairauskohtauksen saanut ihminen on jätetty heitteille ja vaille pikaista hoitoa ainoastaan siksi, että ohikulkijat ovat luulleet tämän olleen vain humalassa?

Kuinka helppoa onkaan luoda omat johtopäätökset toisesta ihmisestä, vaikka emme välttämättä tiedä, mitä kaikkea hän on joutunut kokemaan? Ulkoiset asiat eivät kerro kaikkea. Tämän varmasti muistamme jo Kristuksen vertauksesta fariseuksesta ja publikaanista, jossa ulkoisesti hurskas fariseus olikin sisäisesti omahyväisyyden turmelema.

Koska me emme voi tietää kaikkea toisesta ihmisestä ja koska kukaan meistä ei ole synnitön, niin tämän vuoksi meillä ei ole yksinkertaisesti varaa ryhtyä tuomitsemaan toista. Valitettavan usein ihminen voi luoda johtopäätöksensä toisesta ihmisestä pelkkien kuulopuheiden ja juorujen perusteella. Kuinka totuudenmukaisia ne voivat sitten enää olla, jos me emme voi tietää täyttä tuotuutta toisesta edes normaalin kanssakäymisen myötä.Kaikissa tilanteissa meidän olisi ensimmäisenä syytä tutkia itseämme, omia tekojamme ja kysyä vielä, että MIKSI minä haluaisin tuomita lähimmäiseni? MITÄ hyötyä niistä kielteisistä ajatuksista ja puheista voi lopulta olla?
Jo lyhyen pohdinnan jälkeen voimme todeta, että me emme löydä hyviä perusteluja toisten tuomitsemiselle. Vielä vähemmän meille on niistä  kielteisistä ajatuksista ja puheista mitään hyötyä. Joudumme kuitenkin jossain vaiheessa vastuuseen omista sanoistamme ja miten me silloin voimme puolustautua?

Tuomitseminen ei lopulta ole vähäpätöinen asia. Jos näet tutkimme rukouskirjaa tai pyhien ihmisten opetuksia niin huomaamme, että näistä asioista meitä varoitetaan jatkuvasti. Kuinka monessa rukouksessa me esimerkiksi pyydämme Jumalalta anteeksiantoa nimenomaan sellaisille synneille, jossa olemme tuominneet lähimmäisiämme.

Pyhien opetuksissa tämä sama opetus toistuu monissa kohdin. Esimerkiksi pyhä Maksimos Tunnustaja on sanonut seuraavasti:
Joka ahkeroi toisten syntien etsimisessä tai omien epäluulojensa nojalla tuomitsee veljeään, ei ole vielä edes pannut alulle katumustaan. Hän ei ole ryhtynyt tutkimaan itseään, että oppisi tuntemaan omat syntinsä, jotka totisesti ovat lyijyäkin raskaammat. Hän ei tiedä, mikä ahdistaa ihmisen sydäntä kun hän etsii turhuutta ja rakastaa valhetta, hän ei enää tutki omia tekojaan, vaan pitää lukua toisten synneistä, olivatpa ne sitten todellisia tai pelkästään hänen omien luulottelujensa tuotteita.” (Filokalia II, s.111-112)

Tuomitsemisessa kyse on lopulta siitä, että ihminen ottaa itselleen sellaisen roolin, joka ei kuulu hänelle. Jumalan edessä jokainen ihminen saa lopullisen tuomion ja siksi kenenkään ei tarvitse maan päällä ryhtyä toimimaan Jumalana. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö yleisen järjestyksen ja oikeudenmukaisuuden vuoksi maalliset tuomioistuimet voisi toimia.

Meidän ihmisten päämääränä on rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiämme. Tuomitseminen vei meitä väistämättömästi sellaiseen suuntaan, jossa me rakastamisen sijaan vieraannumme lähimmäisistämme ja myös Jumalasta.

Ihminen voi muuttua ainoastaan silloin, jos hän kääntää itsessään olevat kielteiset asiat myönteisiksi. Tämän vuoksi toisten puolesta rukoileminen toimii parhaimpana lääkkeenä silloin, kun mieleemme herää kielteisiä ajatuksia läheisistämme. Viha, tuomitseminen, kateus ja kaikenlaiset muut sielunvihollisen meihin kylvämät ajatukset voidaan torjua sillä, että näiden sijaan yksinkertaisesti rukoilemme tuon toisen ihmisen puolesta. Rukous on rakkautta ja rakkaus johdattaa meidät pelastukseen.

Kunnia olkoon Sinulle meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!