KUVA: Anna Verikov

Ajatuksia laidasta laitaan, mutta monesti liittyen jollain tavalla ortodoksisuuteen. Olen ortodoksi ja pappi, mutta en kirjoita siinä ominaisuudessa, että mielipiteeni edustaisivat ortodoksisen kirkon virallista kantaa. (Toistaalta en ole omasta mielestäni myöskään kirjoittanut mitään sellaista, joka olisi jotenkin kirkon opetuksen vastaista.)
Kenties on parempi vain todeta, että tässä eräs Andrei vuodattaa ajatuksiaan kirjalliseen muotoon toisten ihmisten luettavaksi.

Olkaa hyvä!

perjantai 27. huhtikuuta 2012

Halvaantuneen sunnuntai (opetuspuhe)

  

Kristus nousi kuolleista!

Kuulimme juuri evankeliumin, jossa Kristus parantaa miehen, joka oli ollut 38 vuotta halvaantuneena. Tämän vuoksi tätä sunnuntaita kutsutaan myös nimellä "Halvaantuneen sunnuntai".

Evankeliumin tapahtumat sijoittuvat Bethesdan lammikolle, jonka äärellä oli suuri joukko sairaita ihmisiä. Itse asiassa paikannimi Bethesda tarkoittaa "armon taloa" ja tätä se myös oli. Aika ajoin Herran enkeli laskeutui alas ja kuohutti lähteen, ja ensimmäisenä siihen menevä parantui. Kysymys oli todellakin "armon huoneesta" ja suuresta Herran ihmeestä.

Tätä ihmettä oli odottanut myös 38 vuotta halvaantuneena ollut mies. Valitettavasti, hän ei ollut tuona aikana ikinä ehtinyt ajoissa lähteelle. Näin hän myös vastasi Kristukselle:
"Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua." [Joh. 5: 7]

Kristus kysyi mieheltä, että halusiko tämä parantua. Saatuaan myöntävän vastauksen Hän sanoi miehelle: "Nouse, ota vuoteesi ja kävele!" [Joh. 5:8]

Miksi Kirkko juuri tänä päivänä muistuttaa meitä tästä ihmeestä, jossa Kristus paransi halvaantuneen? Kaksi edellistä sunnuntaipäivää; Tuomaan ja Mirhantuojien sunnuntait, ovat koskettaneet läheisesti ylösnousemusta, jonka riemujuhlaa me siis edelleen vietämme. Miksi nyt sitten palaamme ajassa paljon taaksepäin; Kristuksen maanpäällisen työn varhaisvaiheisiin ja tähän ihmeeseen?
Kysymys on edelleen Kristuksen ylösnousemuksesta ja siitä, että Hän on koko maailman Vapahtaja. Kysymys on Hänestä, joka on kuollut, mutta sitten noussut ylös kuolleista. Hänestä joka on voittanut kuoleman. Kristuksella on kaikki valta meihin ihmisiin. Toki Hän, joka on kuoleman voittanut voi myös parantaa ihmisen ruumiilliset sairaudet. Niin Hän teki myös evankeliumin halvaantuneelle miehelle.

Meille siis osoitetaan tämä Jeesuksen parantamisihme ja muistutetaan, että oli täysin luonnollista, että Jumalan Pojalla on valta muuttaa asioita, jotka meidän ihmisten mielestä ovat mahdottomia.

Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä palata tarkastelemaan erästä yksityiskohta, joka saattaa tuntua meistä hyvin oudolta. Kristushan kysyi tuolta halvaantuneelta, että ”Tahdotko tulla terveeksi?”

Miksi Kristus halusi kysyä 38 vuotta halvaantuneena olleelta, että halusiko tämä parantua. Eikö tällaisen vastauksen pitäisi olla kuitenkin vähintäänkin itsestäänselvyys, jota ei tarvitsisi edes erikseen kysyä?

Mutta asiat eivät kuitenkaan ole niin itsestään selviä, vaikka tältä ne saattaisivatkin näyttää. Ensinnäkin, Jumala ei halua toimia vastoin ihmisen vapaata tahtoa. Aloitteen tulee kaikessa lähteä liikkeelle ihmisestä itsestään. Suhteemme Jumalaan ja kaikkeen, mikä liittyy uskonelämään, tapahtuu siis omasta vapaasta tahdostamme.

Tämän syystä esimerkiksi avioliittoon vihkimisessä kysytään nuo kysymykset, joissa tiedustellaan, että onko vihkiparilla hyvä ja vapaa tahto ja vakava mieli avioitua. Tai yhtä lailla kirkkoon liittyvältä kysytään ennen mirhallavoitelua, että haluaako tämä liittyä ortodoksiseen kirkkoon.

Kirkon piirissä ei voi olla pakkoa, uhkailua tai kiristystä, sillä kaiken tulisi lähteä liikkeelle ihmisen omasta vapaasta tahdosta. Tämän vuoksi Kristuskaan ei vain parantanut tuota halvaantunutta, vaan hän kysyi tältä, että halusiko hän parantua.

Me voimme pohdiskella tätä samaa asiaa vielä silläkin tavoin, että haluaako ihminen omasta tahdostaan muuttaa sitä tilaa, jossa hän elää sillä hetkellä? Olisiko tuolle 38 vuotta halvaantuneelle lopulta ollut niin helppoa nousta ylös kävellä omin jaloin ihmisten keskuudessa ja ryhtyä ansaitsemaan elantoa jollain tavalla, mistä hän ei aikaisemmin ollut tiennyt mitään.

Voimme myös tutkia asiaa hengellisesti ja kysyä, että onko ihmisen lopulta niin helppoa luopua entisestä elämästä ja ryhtyä toimimaan täysin uudella tavalla?
Tämän saman kysymyksen Jumala on osoittanut jokaiselle meistä: ”Tahdotko tulla terveeksi?”

Me vaadimme Jumalalta mitä moninaisimpia asioita, mutta samaan aikaan unohdamme katsahtaa peiliin ja kysyä itseltämme, että ”Haluanko minä todella tätä, mitä pyydän?”
Voimmeko pyytää Jumalalta asioita, jos me itse emme todella halua sitä tai emme ole yksinkertaisesti valmiita siihen?

Ihminen voi olla hengellisesti halvaantunut, jolloin hän ei halua pyrkiä lähemmäksi Jumalaa. Kristus auttaa meitä tässä kaikessa, mutta meiltä itseltämme todellakin vaaditaan pientä vaivannäköä. Sitä, että todellakin täydestä sydämestä ja täydellä ymmärryksellä käännymme Jumalan puoleen ja haluamme parantua.

Päivän kirkkoveisunkin sanat muistuttavat meitä näistä asioista seuraavasti:
"Paranna oi Herra, jumalallisella hoivallasi moniin synteihin ja kelvottomiiin tekoihin halvaantunut sieluni, niin kuin sinä muinoin paransit halvaantuneen miehen, että minä pelastettuna veisaisin sinulle: Laupias Kristus, kunnia olkoon sinun voimallesi." [päivän tropari]

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA!